F Òptica Activa Tarragona
         
         
   

 

 

 

NOTA LEGAL:

 

El titular del Portal www.opticaactiva.com és UNIOPTICA UNIVERSAL S.L., amb domicili al carrer d'Apodaca 28, 43004 Tarragona, SPAIN. Tel. +34 977 252 195. Email: info@opticaactiva.com

El present avís legal regula les condicions d'ús del portal d'Internet www.opticaactiva.com (des d'ara, el Portal) que UNIOPTICA UNIVERSAL S.L. posa a la disposició dels usuaris d'Internet a través de les seves diverses pàgines Web.

El fet de continuar la navegació per aquest Portal o l'ús de qualsevol dels serveis proposats suposarà l'acceptació de les presents condicions:

El mer accés al Portal no implica l'establiment de cap tipus de relació comercial entre UNIOPTICA UNIVERSAL S.L. i l'usuari. L'Usuari s'obliga a fer un ús correcte del Portal de conformitat amb la Llei i el present Avís Legal. L'Usuari respondrà enfront de UNIOPTICA UNIVERSAL S.L. o enfront de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar-se com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació. L'accés al Portal és gratuït, responsabilitzant-se l'usuari dels costos derivats d'accés a Internet.

UNIOPTICA UNIVERSAL S.L. no garanteix els continguts propis del Portal o de tercers inclosos en aquest, estiguin lliures de qualsevol error, el titular del Portal no es responsabilitza ni assegura la seva veracitat, idoneïtat ni de les conseqüències que es produeixin per l'ús d'aquests. D'igual manera, els continguts d'aquest Portal són de caràcter general i no constituïxen, de cap manera, la prestació d'un determinat servei. El titular del Portal no es responsabilitza per l'existència de virus, cucs, o qualsevol altre element equivalent, sent l'usuari l'únic responsable de proveir-se dels mecanismes necessaris per a evitar la verificació de danys als seus equips o sistemes d'informació.

Aquest lloc Web es troba protegit per la legislació vigent en matèria de protecció de la propietat intel·lectual i industrial. Els continguts que es poden trobar en el Portal, de manera merament enunciativa, textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, són propietat intel·lectual de UNIOPTICA UNIVERSAL S.L. o de tercers, sense que puguin entendre's cedits a l'Usuari cap dels drets d'explotació sobre els mateixos més enllà de l'estrictament necessari per al correcte ús del Portal. Si vostè considera que li corresponen qualssevol dret sobre els continguts del Portal, posi's en contacte amb els responsables del mateix amb la finalitat de que siguin eliminats del lloc.

Està permesa la introducció d'enllaços al portal, no obstant això aquests han d'apuntar directament a la pàgina inicial de manera completa. Per a establir qualsevol altre tipus d'enllaç, l'interessat haurà de contar amb l'autorització per escrit dels administradors del Portal. Queda prohibit terminantment, independentment del tipus d'enllaç que es faci al Portal, establir qualsevol mecanisme que permeti la visualització dels continguts a través d'altre lloc distint al Portal.

En virtut de la normativa de Protecció de Datos de Carácter Personal, per la present autoritza a que les dades personals facilitades siguin tractades i incorporades en els fitxers responsabilitat de UNIOPTICA UNIVERSAL SL, amb domicili a Apodaca 28, 43004 Tarragona.

Si les dades son facilitades a traves del formulari de contacte: aquesta dades seran tractades en el fitxer denominat contacte amb la finalitat d'informar-li i rebre informació dels nostres serveis que considerem que poden ser del seu interès. questes dades no seran comunicades a terceres persones i seran conservades sempre que vostè no manifesti la seva voluntat de que no tractem les seves dades.

En qualsevol cas podrà ndicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d'accès, rectificació o supressiò, la limitaciò del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es faci en Apodaca 28, 43004 Tarragona.

Així mateix també podrì presentar una reclamació davant la Agencia Espanyola de Protecció de dades.

Les presents condicions d'utilització del Portal tenen caràcter indefinit. UNIOPTICA UNIVERSAL S.L. es reserva el dret a modificar de manera unilateral aquestes condicions quan ho consideri oportú. Qualsevol modificació entrarà en vigor en el moment que sigui publicada en aquesta pàgina del Portal.

Els termes i condicions que regeixen el Portal, així com les relacions que poguessin derivar-se estan protegides i queden subjectes a la legislació espanyola. Per a la resolució de qualsevol tipus de controvèrsia, litigi o discrepància que pogués suscitar-se entre l'usuari i UNIOPTICA UNIVERSAL S.L., per l'ús del Portal, s'acorda la submissió de les mateixes als Jutjats i Tribunals de Tarragona.

Tarragona, 01 d'Abril de 2007.

Òptica Activa ©2007. Tots els drets reservats | Design by Outcom Solutions | Hosting by Staylogic